Anatomija Content Marketingaša

Koje osobine mora imati osoba koja se bavi content (sadržajnim) marketingom?

Objašnjenje se nalazi u infografu.

infographic

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: