Što je sadržajna harmonija?

Sadržajna harmonija je pronalazak ravnoteže između cijelog procesa sadržajnog (content) marketinga.

Od sadržajne strategije, stvaranja sadržaja, promocije sadržaja do analize izvedbe sadržaja koju organizacije trebaju kako bi pronašle ravnotežu u svim aspektima i bile u mogućnosti vidjeti odlične rezultate sadržajnog marketinga.

Vennov dijagram pokazuje što se događa kada jedan od navedenih elemenata nedostaje.

venn jpeg

Stvaranje sadržaja: 

Mnoge organizacije shvaćaju potrebu za stvaranjem zanimljivog sadržaja ali im nedostaje znanja, vremena i predanosti u izvedbi. Kako bi se stvorio kvalitetan sadržaj nužno je poznavati ciljanu publiku i tržište, kao i njihove želje i potrebe.

Promocija sadržaja: 

Stvaranje sadržaja bez promocije rezultira gubitkom publike. Za nove firme koje nisu dugo na tržištu, to znači nedostatak dosega prema ciljanoj publici. Za poznate brendove i organizacije koje već imaju izgrađenu bazu klijenata, nedostatak promocije sadržaja može značiti gubitak starih i nedolazak novih klijenata. Neovisno o tome koliko je brend jak, nužno je pronaći uspješnu ravnotežu između stvaranja sadržaja i njegove promocije.

Sadržajna strategija:

Osim nedostatka kvalitetnog sadržaja i njegove promocije, nedostatak strategije je još jedna velika marketinška pogreška. Osim razumijevanja da stvaranje i promocija sadržaja rezultiraju povećanim prometom na web stranici, potrebno je razumjeti i da sadržajna harmonija dovodi do većih poslovnih ciljeva kao što su prodaja, zadržavanje postojećih i privlačenje novih klijenata te memoriranja brenda kao zanimljivog i kvalitetnog.

Stvaranje harmonije u sadržajnom marketingu:

Koncept harmonije se odnosi na kombinaciju elemenata kako bi se stvorila postojana i metodična cjelina.

Koncept harmonije u marketingu se odnosi na postizanje cjeline marketinškog sadržaja u organizaciji, formiranje uređene i kontinuirane poruke, kao i izgradnja cjeline među svim elementima sadržajnog marketinga.

 

 

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: