Bit Content Marketinga

1

Prva definicija, preuzeta s interneta (Wikipedia) govori da su sve marketinške i oglašivačke aktivnosti ujedno i aktivnosti content (sadržajnog) marketinga. Ova definicija nam  govori i da content marketing postoji samo kako bi se stvorio, objavio i distribuirao sadržaj s jednim ciljem – privlačenjem klijenata.

Ako je privlačenje klijenata jedini cilj kojem težite u svom poslovnom životu, onda niste dobro upoznati s konceptom content marketinga. Pomisao da je content marketing samo još jedan u nizu marketinških trikova je potpuno pogrešno razmišljanje. Content marketing nije nova moda u kojoj se određuje određeni budžet, angažira nekoliko ljudi zaduženih za brzo za stvaranje sadržaja s ciljem da se cijela ideja unovči po što bržem postupku.

Pitanja koja se postavljaju kada je riječ o content marketingu su:

  • Razumijete li uopće ideju content marketinga?
  • O čemu se ovdje zapravo radi?
  • Kako ga možemo iskoristiti u svoju (dugoročnu) korist?

Krenimo prvo s novom definicijom.

2

I nastavimo s raščlanjivanjem definicije.

Stvaranje i objavljivanje kvalitetnog sadržaja…

Tradicionalni marketing temelji se na principu “jedan prema mnogima”. Temeljna je ideja stvoriti sadržaj i distribuirati ga što većem broju ljudi (tv oglasi, novinski oglasi, jumbo plakati i sl.) koristeći formulu – kreiraj, objavi, distribuiraj. Teško je pogoditi svačiji ukus ali poruka dopire do velikog broja ljudi, pod pretpostavkom da je izabran pravi medij. Poruka je neosobna i u moru drugih neosobnih poruka (“Naš proizvod je najbolji”) vrlo lako se izgubi, posebno jer je pažnja prosječnog kupca sve manja, a mediji kojima se služe sve brži i dinamičniji.

Ako pogledamo novu definiciju, content marketing se temelji na stvaranju i objavljivanju kvalitetnog sadržaja kreiranog na način da se slušaju želje i potrebe publike. On prepoznaje da klijenti imaju svoje mišljenje o brendu te da i oni žele podijeliti javno svoje mišljenje. Content marketing odbacuje princip “jedan prema mnogima” i umjesto toga usvaja principe “mnogi prema mnogima” i “jedan prema jednome”. Kupci su oni na koje sadržaj mora biti fokusiran i kreiran prema njihovim potrebama. Kupci pričaju o brendu ili proizvodu sa svojim prijateljima i utječu na njihove kupovne odluke. Kako se onda može utjecati na komunikaciju i iskoristiti je da za bolje povezivanje s kupcima?

…kao platforme za poticanje komunikacije…

Poanta je u dvosmjernoj komunikaciji. Tradicionalni marketing temelji se na jednosmjernoj komunikaciji Business⇒Kupac dok se content marketing temelji na dvosmjernoj komunikaciji Business⇔Kupac. Platforma je dvosmjerni kanal koji omogućuje da sadržajni kreatori, brend i kupci povremeno zamijene uloge i da se čuje svačije mišljenje. Brend šalje poruku kupcima koji je konzumiraju, daju svoje mišljenje i dijele dalje putem svojih društvenih mreža.

Ova platforma je razlog zbog kojeg će content marketing biti marketing budućnosti. Kupci više ne čekaju da im se servira sadržaj. Današnji kupci su moćni i odlučni i imaju brojne izbore. Naoružani internetom i mobitelima, tabletima i laptopima preuzimaju stvari u svoje ruke i više ne vjeruju reklamama koje vide i čuju. Žele znati više o brendovima i proizvodima, žele osobni kontakt, žele se povezivati i komunicirati sa svima. A što se događa kada se s nekim komunicira dovoljno dugo? Stvaraju se veze i prijateljstva.

Što nas dovodi do trećeg dijela definicije.

…izgradnju dugoročne zajednice oko brenda, zajedničkih vrijednosti i ideja. 

Izgradnja veza i odnosa je najvažniji dio content marketinga. Razmišljajmo o content marketingu kao o situaciji kada nekoga sretnemo prvi put i počnemo svakodnevno komunicirati. Komunicirati, a ne razgovarati jer komunikacija uključuje i pričanje i slušanje. Nakon nekog vremena stvaraju se veze, otkrivaju se zajedničke ideje i vrijednosti i formira se prijateljstvo. To je osnovni cilj content marketinga.

U novom dobu marketinga pronalaženje kupaca kao konačni cilj nije dovoljno dobro i ne donosi dugoročne rezultate. Potrebna je izgradnja dugoročne zajednice oko organizacije, brenda i proizvoda. Nužno je povezati se s kupcima, čuti njihove ideje, mišljenja i želje i zadobiti njihovo povjerenje služeći se dvosmjernom komunikacijom. S takvim načinom razmišljanja dobiva se ulaz u mrežu povjerenja i kupci ne gledaju na brend kao jedan od mnogih koji im pokušava prodati proizvod koji ne trebaju za novce koje nemaju. Kupci se povezuju s brendom na višoj razini i osjećaju da mu mogu vjerovati, a istovremeno se osjećaju i dobro jer se čulo i njihovo mišljenje.

Zaključak je da se content marketing temelji na stvaranju sadržaja, slušanju kupaca, uvažavanju njihovog mišljenja s ciljem kvalitetne dvosmjerne komunikacije i izgradnje dugoročnog odnosa.

Razvijanje komunikacije, dijeljenje ideja i sadržaja i izgradnja zajednice rezultira stvaranjem partnerskog odnosa i povjerenja između organizacije i kupaca u kojem više nije riječ isključivo o trgovini proizvodima i uslugama nego o vjernosti i razmjeni između dvije strane.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: